Polski Deutsch

Poco Tona White 5092494 2008 cremello stallion


MELLO ur. 10.04.2008
Mello to ogier maści cremello urodzony 10 kwietnia 2008 roku. Został wyhodowany przez River Bluff Ranch w Walnut Grove, Missouri (www.riverbluffranch.net) i zakupiony przez nas jako odsadek w październiku 2008 roku. Od 2011 roku jest w treningu i w sezonie 2012 postanowiliśmy wyłączyć go z użytkowania rozpłodowego do czasu ugruntowania szkolenia. Mello pochodzi z dużej hodowli, ukierunkowanej na produkcję koni „working ranch”(w bardzo szerokim tego słowa zakresie), pochodzących od tak słynnych koni, jak Poco Bueno i Continental King (najsłynniejsi synowie ogiera King P-234), Cutter Bill oraz Jessie James. W rodowodzie Mello wyraźnie widać zinbredowanie na ogiera Cutter Bill (http://en.wikipedia.org/wiki/Cutter_Bill) oraz można znaleźć takie konie, jak: King P-234, Poco Bueno, Lightning Bar, Three Bars, Skipper W oraz Pretty Buck.

Mello jest koniem bardzo mocno umięśnionym, o zwartej, krótkiej kłodzie i masywnym, silnym zadzie. Charakteryzuje się niskim wzrostem, wybitnym ruchem i bardzo zrównoważonym temperamentem. To koń bardzo opanowany i chętnie współpracujący, o wspaniałych, naturalnych predyspozycjach w kontaktach z ludźmi.

Mello, jako ogier maści cremello, będzie „rozjaśniał” maści swojego potomstwa – na poniższej stronie http://www.animalgenetics.us/CCalculator1.asp można estymować, jakiej maści źrebaka można się spodziewać, po skrzyżowaniu Mello z klaczą danej maści.