Polski Deutsch

DRR Poco Coosa Lady 5479965 2012 sorrel filly/ reserved


BROWNE, ur. 4.06.12, masci kasztanowatej, AQH zarezerwowana